Prof. Dr. Mustafa ŞENOL

Vizit Notları-IV

 

Onaltıncı Vizit: Sifilus
 • Günaydın arkadaşlar! Nasıl geçti hafta sonunuz?
 • İyi geçti Hocam, tavsiyeleriniz doğrultusunda mutlu olmaya çalıştık!
 • Âferin! Son haftaya girdik hayırlısıyla! Bugün ne konuşacağımıza siz karar verin arkadaşlar!
 • Sifilizden hiç konuşmadık Hocam!
 • Konuşalım! Ama önce Zeynep Hanım’dan isminin anlamını bir öğrenelim!
 • Babasının kıymetlisi, mücevheri demekmiş Hocam!
 • Aynen öyle! Benim ilk torunumun adı da Zeynep. Dolayısıyla babasının olduğu gibi dedesinin de süsü anlamına geliyor! Evet babasının kıymetlisi, bir de akl-ı selim vardı!
 • Bozulmamış, temiz, iyiyi kötüden ayırma kâbiliyeti yüksek akıl anlamına geliyormuş Hocam!
 • Âferin, Allah hepimize böyle bir akıl nasîb etsin!
 • Amin!
 • Gelelim sifilize! Sifiliz’i Avrupa’ya kim hediye etmiş Bülent Bey?
 • Kim ettiyse hiç iyi etmemiş Hocam!
 • Öyle! Ama, sorumun cevâbını alamadım!
 • Kristof Kolomb Hocam!
 • Âferin İsmâil Bey! Peki, hastalığa sifiliz ismi nasıl verilmiş?
 • Sizden dinleyeceğiz gâlibâ Hocam!
 • 1530’larda İtalyan şâir Fracastôro, “Sifilus, Sive Morbus Gallicus” adlı şiirinde, bu hastalığı taşıyan Sifilus adlı bir Fransız çobanı anlatıyor. Bu çobanın adı, hastalığın da adı olarak yerleşiyor.
 • Sifilizin dilimizdeki karşılığı nedir Âhu Hanım?
 • Firengidir Hocam!
 • Âferin! Firengi ne demek acabâ Şemsettin Bey?
 • Firenkler’den gelen, Fransızlar’dan bulaşan anlamına geliyor gâlibâ Hocam!
 • Âferin! Peki, sifiliz bize gerçekten Fransızlar’dan mı bulaştı Nâlan Hanım?
 • Adı öyle düşündürüyor Hocam?
 • Devamlı olarak tekrarladığım bir konuda ne kadar haklı olduğumu görüyorsunuz arkadaşlar! Doktor kısmısı, târihe, edebiyata ve halk bilimine biraz aşinâ olursa işi çok kolaylaşır. Mehtap Hanım’a soralım!
 • Florence Nigthingale kimdir Hemşirânım?
 • Hemşireliğin kurucusu olarak bilinen İngiliz râhibe ve hemşiredir Hocam!
 • Âferin! Osmanlı târihinde ki yeri hakkında bilginiz var mı?
 • Yok Hocam!
 • 1850’lerde İngiltere, Kırım Harbi’nde, “düşmanımın düşmanı dostumdur” kâidesince, Ruslara karşı Osmanlı Devleti ile müttefik olarak savaşırken, Florans Naytingeyl de, hemşire olarak eğitilmiş hayat kadınları ile birlikte İngiliz Ordusu’nda bulunuyordu. Sifiliz, bu hayat kadınları tarafından askerlerimize bulaştırıldı, sonra da bütün memlekete yayıldı.
 • İngilizler’den bulaştığı halde niye firengi denmiş öyleyse Hocam?
 • Osmanlı, bütün Batı’yı Firengistan, bütün Batılılar’ı da Firenk olarak adlandırır arkadaşlar! Dolayısı ile Batı’dan geldiği için firengi olarak adı konmuş!
 • Sifiliz’in bir adı daha var Dursun Bey!
 • Hatırlayamadım Hocam!
 • “Ulkus durum” arkadaşlar, yani “sert şankır”! Bir de yumuşağı vardı Nâdire Hanım!
 • Ulkus molle Hocam!
 • Âferin! İki kelime daha karşımıza çıktı, ulkus ve şankır, ne dersiniz Nergiz Hanım?
 • Patolojik sebeplerle oluşan, dermisin tamâmını içine alan ve skar bırakarak iyileşen doku kaybına ulkus veya ülser, papiller dermisi etkileyen ve skar bırakmayan doku kaybına ise şankır denir Hocam!
 • Âferin Doktor Hanım, dört başı mâmur bir târif oldu!
 • Teşekkürler Hocam!
 • Mikâilciğim, bugün hangi hastamızdan başlıyoruz ziyarete?
 • Seher Hanım’dan başlayabiliriz Hocam!
 • Günaydın Seher Hanım, hayırlı sabahlar! Nasıl geçti hafta sonumuz?
 • Ağzım pek iyi değil Hocam, doğru dürüst bir şey yiyemiyorum!
 • Geçmiş olsun, inşallah biraz sabırla daha iyi olacaksınız! Mikâil Bey, hastamızın durumunu özetleyiverelim bizahmet!
 • Hemen Hocam! Seher Hanım, 32 yaşında, hemşire, Behçet tanısıyla tâkip ve tedâvi ediyoruz, gerek oral gerek genital, geniş ülserleri var! Göz tutulumu yok!
 • Kardiyovasküler veya nörolojik tutulum var mı?
 • Yok Hocam!
 • Güzel! Ne yapıyoruz Doktor Bey?
 • Orta doz sistemik steroid ve kolşisin alıyor, yara bakımı yapılıyor Hocam!
 • Teşekkürler Mikâilciğim! Evet arkadaşlar, Behçet Hastalığı’ndan kısaca bahsetmiştik ama, şimdi biraz daha genişçe konuşalım! Mücâhit bey, uluslararası tanı kriterlerini sayabilir miyiz?
 • Oral aftlar, genital ülserler, göz tutulumu, deri bulguları ve paterji pozitifliği Hocam!
 • Âferin! Hepsinin bir arada olması şart mıdır Nevzat Bey?
 • Aftlar artı iki bulgu yetiyor Hocam!
 • Âferin! Kaç çeşit aft biliyoruz Ayşe Hanım?
 • Minör, majör ve herpetiform aftlar var Hocam!
 • Âferin! Paterji testini nasıl yapıyoruz Şemsettin Bey?
 • Sol ön kolun iç yüzünde üç noktaya, ikişer santim aralarla, kalınca bir iğne batırıyoruz, işâretliyoruz, iki saat kadar su dokundurulmamasını söylüyoruz Hocam!
 • Âferin! Ne zaman ve nasıl değerlendiriyoruz Zeynep Hanım?
 • 24 saat sonra, iğne batırılan yerlerde eritemli bir papül ve tepesinde küçük bir püstül oluşmasını bekliyoruz Hocam?
 • Sadece papül olursa?
 • Şüpheli reaksiyon diyoruz, 24 saat sonra bir kere daha bakıyoruz Hocam!
 • Aferin! Bu test ile neyi değerlendiriyoruz Mehmet Bey?
 • Nötrofil aktivasyonunu Hocam!
 • Âferin! Evet arkadaşlar, Behçet’i kısaca özetlemiş olduk. Tıp târihimizde önemli yeri olan iki tâne Behçet daha olduğunu biliyor musunuz?
 • Birisinden Tıp Bayramı’nı konuşurken bahsetmiştik gâlibâ, ama adını tam olarak hatırlayamadım Hocam!
 • Âferin Zeynep Hanım! Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi demek istediniz! Peki diğer Behçet?
 • Bilemedik Hocam!
 • Yakın târih bilgisi bu işlere yarar arkadaşlar! Dr. Behçet Uz, birkaç defâ İzmir Belediye Başkanlığı da yapmış, ilk sağlık bakanlarımızdandır. İzmir fuarının bânîsi olup çocuk hastalıkları uzmanıdır.
 • İzmir’de bu isimde bir hastâne olduğunu duymuştum Hocam!
 • Âferin Nâdire Hanım! Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastânesi, ülkemizin önemli eğitim hastânelerinden birisidir.
 • Bânî ne demek Hocam?
 • Binâ eden, kuran, oluşturan anlamlarına gelir. “Bugün bu kadar yeter, yarına daha beter” diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar!
 • İyi günler Hocam!
 • Onyedinci Vizit: Sakınan Göze Çöp Batar
 • Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar!
 • Size de Hocam!
 • Bugün nelerden konuşalım Mikâilciğim?
 • Siz bilirsiniz Hocam!
 • Bir doktor arkadaşımızın babası yatıyordu, önce onu ziyâret edelim!
 • Hay hay Hocam, buyurun!
 • Hayırlı sabahlar Murtazâ Bey! Nasılsınız bakalım?
 • Allah râzı olsun Hocam, rahatım ve keyfim yerinde. Hastânemiz, ekmeksiz evden iyi! Zâten ciddî bir şikâyetim yoktu ama, bizim doktorun ısrârıyla yatırmıştınız.
 • Mikâil Bey, kısa bir özet yapalım lütfen!
 • Tabî Hocam! Murtazâ Bey 75 yaşında, emekli posta memuru. Bacaklarında mor renkli lekeler şikâyetiyle başvurmuştu. Yaptığımız biyopsi sonucu Kaposi sarkomu olduğu anlaşıldı. Sizin de belirttiğiniz gibi Dahiliye’den Dr. Haluk Bey’in babası. Genel bir malinite taraması için yatırmıştık, başka herhangi bir olumsuzluk tespit edemedik.
 • HİV bakıldı mı?
 • Negatif Hocam!
 • Kemik taraması yapıldı mı?
 • Normal Hocam!
 • Yani gereken bütün ihtimâmı gösterdik diyorsun!
 • Tabî Hocam, bütün hastalarımıza aynı özeni gösteririz, hele de hastamız bir doktor arkadaşımızın babasıysa!
 • Çok sakınan göze çok çöp batar denmiştir arkadaşlar!
 • Kim demiş Hocam?
 • Aklı erenler!
 • Niye demişler Hocam?
 • Anlatayım! Bağdat pâdişâhı kuyumcubaşını çağırtmış!
 • Bağdat mı kaldı ki pâdişâhı olsun Hocam?
 • Haklısınız! Hikâyemiz Bağdat’ın Bağdat olduğu zamanlarda geçiyor! Pâdişah:
 • Kuyumcubaşı, Sultan Hanım’ın doğum günü yaklaşıyor! Git, çarşıyı pazarı dolaş, dünyânın en değerli mücevherini bul getir, doğum gününde kendisine hediye edeyim, demiş.
 •           “Bâşüstüne haşmetli pâdişâhım” diyen kuyumcubaşı, Bağdat çarşısını dolaşmış, sormuş, soruşturmuş, elinde portakal büyüklüğündeki bir elmas ile pâdişâhın huzûruna çıkmış.
 • Bu ne kuyumcubaşı?
 • Emrettiğiniz üzere, dünyânın en değerli mücevheri azametli pâdişâhım!
 • Oğlum, Hanım Sultan bunu ne yapacak? Yenilmez, içilmez! Bâri buna bir kulp taktır da, gerdanlık veya kolye niyetine boynuna taksın!
 •           “Bâşüstüne Efendimiz” diyen kuyumcubaşı, Bağdat Çarşısı’nın en usta kuyumcusunun kapısını çalmış!
 • Selamünaleyküm Nûman Ustam!
 • Aleykümselâm kuyumcubaşım! Hayrola, hangi rüzgar attı sizi buralara?
 • Ustam, şu elmasa bir kulp takılacak, sebeb-i ziyâretim budur!
 •           Elması alan ustanın elleri titremeye başlamış!
  - Ben buna delik açamam kuyumcubaşı!
  - Niye ustam?
  - O kadar kıymetli ki, elim titrer, ufacık bir hatâ kırılmasına yol açar, bu da pâdişâhımızın hiç
  hoşuna gitmez herhalde!
  - Pekî ne yapacağız?
  - Şam’da benim ustam Hâlit Usta var, bir de ona gösterseniz!
  Kuyumcubaşı pürtelaş Şam yolunu tutmuş! Araya sora Hâlit Usta’yı bulmuş, merâmını anlatmış. Elması gören Hâlit Usta’nın da elleri titremeye başlamış ve:
 • Ben buna, değil delik açmak, elimi bile süremem! demiş.
 • Ne yapacağız ya?
 • Bu işi yapsa yapsa, Hindistan’daki ustaların ustası Gulam Ahmet Usta yapabilir, bir de ona gösterin!
 •             Kuyumcubaşı süklüm püklüm geri dönmüş, durumu pâdişâha arzetmiş. Pâdişah küplere binmiş!
 • Sana 15 gün müsâde! Bu işi hallettin hallettin, yoksa kelleni alırım! demiş.
 •           Kuyumcubaşı can havliyle Hindistan’ın yolunu tutmuş! Zahmetli bir yolculuktan sonra ustaların ustasını bulmuş, durumu anlatmış!
 • Aman ustam, ocağına düştüm, bu işi yapsan yapsan sen yaparmışsın! Şu elmasa bir delik aç ta başımı kurtarayım! demiş.
 •           Usta, içeride çalışmakta olan çırağına seslenmiş!
 • Abdullah!
 • Buyur ustam!
 • Şunu del de getir!
 • Bâşüstüne ustam!
 •           Elması alan çırak, içeri geçmiş, tık diye delmiş, geri getirmiş!
 • Ustam ne yaptın?
 • Bu elması ben de delemezdim, çünkü kıymetini biliyorum. Çırağım ise devamlı yaptığı bir işi yaptığını düşünerek, sıradan bir iş olarak gördü ve deldi getirdi! demiş.
 • Bu hikâyeden ne anlıyacağız Hocam?
 • Dikkat iyidir, ama aşırısı, titizlik derecesine varanı zararlı olabilir! İşinizi doğru dürüst yapmanıza mânî olabilir. Sık sık tekrarladığım bir kuralı tekrar hatırlayalım: İfrat da zararlıdır, tefrit de!
 • Ne demek Hocam?
 • “Olumlu yönde de, olumsuz yönde de aşırılıktan kaçınmak, mutedil olmak iyidir” demek oluyor arkadaşlar!
 • Biz bunu pratikte de sık görürüz! Doktor hastalarında çoğunlukla beklenmeyen problemler çıkar! Bu hikâye oradan aklıma geldi! Şükür ki Murtazâ Bey’de böyle bir sıkıntı olmamış!
 • Tedâvi olarak ne yapıyoruz Mikâil Bey?
 • Düşük doz radyoterapi planladık Hocam!
 • Çok güzel! O zaman hastamızı daha fazla tutmayalım, ayaktan tedâvisini tâkip edelim!
 • Murtazâ Bey, çok önemli bir hastalık değil ama gene de tedbirli olmakta fayda var. Tedâvimizi yapalım, 3 ay kadar sonra sizi bir daha görelim inşallah!
 • İnşallah Hocam, çok teşekkürler!
 • Geçmiş olsun!
 • Evet arkadaşlar, Kaposi sarkomunun önemi konusunda ne diyeceksiniz?
 • HİV’li hastalarda görülen bir malinitedir Hocam!
 • Âferin Şemsettin Bey! Etken mikroorganizma nedir?
 • Human herpes virüs 8’dir Hocam!
 • Âferin Ayşe Hanım! Herpes ne demek acabâ Bülent Bey?
 • “Grup hâlindeki”, “grup yapmış” gibi anlamları var Hocam!
 • Âferin! Kaç tip herpes virüs biliyoruz Mehmet Bey?
 • 8 tip Hocam!
 • Âferin! Sırayla isimlerini ve sebep oldukları hastalıkları sayalım Zeynep Hanım!
 • HHV1 veya HSV1, labial herpes!
 • HHV2 veya HSV2, genital herpes!
 • HHV3 veya VZV, önce varisella, sonra zona!
 • HHV4 veya EBV, enfeksiyöz mononükleoz!
 • Âferin! EBV’nin etken olduğu başka bir dermatolojik tablo hatırlıyor musunuz Âhu Hanım?
 • HİV’li hastalarda oral kıllı lökoplaziye sebep olur Hocam!
 • Âferin! Herpes virüsleri saymaya devâm edelim!
 • HHV5 veya CMV’nin dermatolojik önemi fazla değildir!
 • HHV6, altıncı hastalığın etkeni!
 • HHV7, pitriyâzis rozea etkeni!
 • HHV8, Kaposi sarkomu etkeni!
 • Âferin! Son olarak sıra numarası ile adlandırılan 6 hastalığı da sayalım Nâdire Hanım!
 • Birinci hastalık, kızamık!
 • İkinci hastalık, kızıl!
 • Üçüncü hastalık, kızamıkçık!
 • Dördüncü hastalığı hatırlayamadım Hocam!
 • Ben söyleyim! Duke hastalığı! Dûk diye okunur!
 • Hiç duymadık Hocam!
 • Zâten varlığı tartışmalı bir hastalık, bu sıralama yapılırken tanımlanmış, muhtemelen viral bir ekzantemdi. Şu anda böyle bir hastalık yok! Devâm edelim!
 • Beşinci hastalık, eritema enfeksiyôzum!
 • Altıncı hastalık, rozeola infantum!
 • Teşekkürler arkadaşlar, iyi günler!
 • İyi günler Hocam!
 • Onsekizinci Vizit: Kehle-i İkbal
 • Günaydın arkadaşlar, nasılsınız bakalım bu güzel bahar sabâhında?
 • İyiyiz Hocam, teşekkürler!
 • Bugün zuhûrâta tâbî olalım mı Mikâilciğim!
 • Olalım da neye tâbî olacağımızı pek anlamadım Hocam!
 • Olayları tabîi seyrine, akışına bırakmak demek oluyor arkadaşlar! Bugün, üçüncü odadan, pencere kenârındaki hastadan başlayalım!
 • Buyurun Hocam!
 • Günaydın Sâliha Hanım, nasılsınız bakalım?
 • Allah râzı olsun Hocam, iyiyim de 2 gündür ensemde bir kaşıntı var!
 • Mikâilciğim, kısa bir özet lütfen!
 • Sâliha Hanım, 59 yaşında ev hanımı, morbiliform ilaç reaksiyonu sebebiyle yatırmıştık, o açıdan epeyce düzeldi. Saçlı deride de pediküloz tespit ettik, onu tedâvi ediyoruz Hocam!
 • Teşekkürler Mikâil Bey! Döküntüye sebep olan ilacı biliyor muyuz?
 • Ampisilin-sulbaktam Hocam!
 • Geçmiş olsun Sâliha Hanım, çok şükür önemli bir sıkıntımız yokmuş! Size bir ilaç allerji yapmış! Doktor bey size dokunan ilaçları bir kağıda yazıp verecek. Bunu cüzdanınıza koyun, bundan sonra doktora gittiğinizde o listeyi doktora gösterin ki, size bir daha o ilaçlar verilmesin! Ensenizdeki kaşıntı da sirkeden ileri geliyormuş,  başınıza bir ilaç uygulanmış, o kaşıntı da inşallah geçecek! Yalnız, evde ensesi kaşınan başka biri varsa, aynı ilacı onun da kullanması lazım!
 • Büyük maymun veyâ büyük taklitçi nedir arkadaşlar?
 • Sifiliz için bu benzetmenin yapıldığını duymuştum Hocam!
 • Âferin Şemsettin Bey! Hastalığın yaygın olduğu zamanlarda, sifilizin her türlü döküntüye yol açabileceğini ifâde eden bir benzetmedir. Zamanla sifiliz azalınca, bu tahta kollajen doku hastalıkları oturdu. Onlar da bu tanımlamayı, günümüzde ilaçlara kaptırmış durumdalar!
 • Biraz açar mısınız Hocam?
 • Toplum olarak, o kadar bilinçsiz ve harc-ı âlem ilaç kullanıyoruz ki! İlaçlar her türlü döküntüye ve deri hastalığına yol açıyor, ayrıca daha önce hiç rastlamadığımız tarzda döküntüler görüyoruz arkadaşlar!
 • Özet olarak; ilaç kullanımına dikkat edelim, hastalıkların sebeplerini araştırırken listeye ilaçları da dâhil edelim diyorum!
 • Evet arkadaşlar! Pedikül yumurtasına niye sirke demişler?
 • Siz bilirsiniz Hocam!
 • Annelerimizin kurduğu sirkelerin üzerinde bir süre sonra küçük sinekler oluşur. Bunlar genetik bilimine en çok hizmet eden ve bilimsel adı “drozofila” olan canlılardır. Pedikül yumurtaları, bu sineklerin yumurtalarına benzetilerek, sirke yumurtası anlamına gelmek üzere “sirke” olarak adlandırılmış arkadaşlar!
 • Pekî, size bir soru daha! Bitlenmek mi iyidir pirelenmek mi Nâlan Hanım?
 • Herhalde pirelenmek daha iyidir Hocam!
 • Tavşana sormuşlar: İnişi mi seversin, yokuşu mu? Sence ne demiş olabilir?
 • İnişi severim demiştir Hocam!
 • Bilemedin! “Allah’ın düzüne ne oldu” demiş!
 • Yani “pirelenmek” cevabı yanlış mı oldu Hocam!
 • Öyle oldu! Doğru cevap, “duruma göre değişir Hocam” olacaktı!
 • Anlayamadık Hocam!
 • Anlatayım! Her iki dünyâ savaşında da, uzun süre yıkanma fırsatı bulamayan askerlerimiz bitlendi arkadaşlar! Ama, yiğitliğe de halel getirmemek gerekiyor! Dediler ki: “Pire itte, bit yiğitte” bulunur! Bu durumda, bitlenmek iyi bir şey oluyor!
 • Pirelenmenin iyi olduğu durum hangisi Hocam?
 • İdris Temel’in başında bit görmüş:
 • Ula Temel, kafanda bit gördüm! 
 • Bit değul, piredur!
 • Ula pireler çift çift gezerler, senunki tek gezeyi!
 • Bekaridur!
 • Ula pireler zıp zıp zıplarlar, senunkinde hiç hareket, bereket yok!
 • Topalidur!
 • Ula pireler siyah olur, senunki bembeyaz!
 • İhtiyâridur!
 • Gördüğünüz gibi bu durumda da pirelenmek iyi bir şey oldu!
 • Pekî arkadaşlar! Bitlerin insanlık târihindeki rolleri konusuna ne diyeceksiniz?
 • Mini minnacık canlılar Hocam, târihi rolleri ne olabilir ki!
 • Sebep oldukları tifüs sebebiyle, milyonlarca insanın, özelikle de askerlerin ölümüne ve büyük yıkımlara yol açmalarına ne dersiniz?
 • Allah korusun deriz Hocam!
 • Amin! Napolyon’u Moskova kapılarından ne döndürmüştür?
 • Tifüs döndürmüştür herhalde Hocam!
 • Aynen öyle! Peki, kehle-i ikbal konusunda ne diyorsunuz Mücâhit Bey?
 • Buyur Hocam!!!
 • Muhteşem diziyi seyretmiyor musunuz?
 • Nerdee Hocam! İki gün sonra sınav, ders çalışmaktan değil dizi seyretmek, gözümüzü bile açamıyoruz!
 • Zamânın Diyarbakır Vâlisi Rüstem Paşa, başarılı kariyere sâhip, istikbâli parlak bir vezirdir. Onun ileride sadrazam olacağını tahmîn eden Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultanı Rüstem Paşa’ya vermeyi kafasına koyar ve Sülüman’ın aklını da bu işe yatırır. Bunu duyan muarızları, Kânûnî’nin kulağına Paşa’nın cüzzamlı olduğunu fısıldarlar. Kafası karışan Kânûnî, hekimbaşını çağırır ve durumu aydınlatmasını ister. Hekimbaşı hemen bir adamını haberci kılığında Diyarbakır’a koşturur. Yemek sırasında Paşa’nın sakalında bir bitin dolaştığını gören haberci, müjdeli haberi hemen hekimbaşına ulaştırır. Hekimbaşı da, bu güzel haberi Pâdişâh’a iletir:
 • Müjde Haşmetlu Pâdişâhım! Paşa’nın sakalında kehle görülmekle cüzzamlı olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü bu illeti taşıyanlara kehle yaklaşmaz!
 • Kehle nedir Hocam?
 • Bit evlâdım bit! Böylelikle Rüstem Paşa, önce dâmat ve daha sonra da vezîr-i âzam olur. Zamânın şâiri de “kehle-i ikbal” (iktidar yolunu açan bit) başlıklı şiiri ile târihe notunu şöylece düşer!
 • “Olıcak kişinin bahtı açık, tâlii yâr!
 •   Kehlesi dahî anın, mahallinde işe yarar!”
 • Yânî Hocam!
 • Yânîsi: “Bir kişinin bahtı açık, tâlihi de yâr olursa, onun biti bile îcâbında işe yarar” oluyor arkadaşlar!
 • Bizim bitler kaşıntıdan başka bir işe yaramıyor Hocam!
 • “Derdin olup düşünmektense, bitlenip kaşınmak yeğdir” denmiştir!
 • Ben, “uyuz olup kaşınmak” diye biliyordum Hocam!
 • Haklısın Mikâilciğim, ama aynı kapıya çıkar!
 • Evet arkadaşlar, sözü uzattık, yârın görüşmek üzere iyi günler!
 • Size de Hocam!
 • Ondokuzuncu Vizit: İnsan Bu, Kuş Misali!
 • Günaydın arkadaşlar, nasılsınız bakalım!
 • İyiyiz demeyi çok isterdik Hocam!
 • Hayrola!
 • Yârınki sınavın stresi şimdiden başladı Hocam!
 • Dünyâ imtihan dünyâsıdır arkadaşlar! Bu kadar büyütmeyin!
 • Evet Mikâilciğim, bugün ne yapıyoruz?
 • Zuhûrâta tâbî olup son odadan başlayalım Hocam!
 • Âferin, işi kapmaya başladın! Hadi bakalım!
 • Hayırlı sabahlar Ahmet Bey, geçmiş olsun!
 • Sağolun Hocam!
 • Nasılsınız bu sabah?
 • İyiyiz diyelim iyi olalım inşallah, ama akıntı devam ediyor Hocam!
 • Mikâil Bey!
 • Ahmet Bey, 68 yaşında emekli öğretmen, diyabetik ayak sebebiyle misâfirimiz. Yara bakımı yapıyoruz, şekerini kontrol etmeye çalışıyoruz, klinik cevap biraz yavaş gidiyor Hocam!
 • Teşekkürler Mikâil Bey! Sabır-helva ilişkisini tekrar hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar! Nörotrofik ülserlerin tedâvisi oldukça müşküldür, sabıra ve zamâna ihtiyaç var! Debridman yaptık mı Mikâilciğim?
 • Zaman zaman biz, bâzen de plastik cerrâhî tarafından debridman yapılıyor Hocam!
 • Ellerinize sağlık! Ahmet Bey, özellikle şeker konusuna dikkat etmemiz gerekiyor, yavaş da olsa düzeldiğinizi zamanla göreceksiniz!
 • İnşallah Hocam!
 • Evet arkadaşlar, nörotrofik ülsere yol açan başka hangi hastalıkları biliyorsunuz?
 • En başta lepra var Hocam!
 • Âferin Âhu Hanım! Şükür ki artık eradikasyon aşamasında bir hastalık! Başka?
 • Kronik alkolizm, siringomiyeli gibi bâzı nörolojik hastalıklar!
 • Âferin! Lepra’nın diğer adlarını söyleyebilir misiniz Zeynep Hanım?
 • Cüzzam diye biliyorum Hocam!
 • Doğru! Ayrıca Osmanlı Dönemi’nde “Miskin Hastalığı” olarak ta adlandırılmıştır. Avrupa’da lepra hastalarının adalarda açlık ve ölüme terk edildiği dönemlerde atalarımız bu hastalar için “Miskinler Tekkesi” denen bir nevî sanatoryumlar inşâ etmişlerdir. Böylelikle hem hastaların bakım ve tedâvileri sağlanmış, hem de toplum hastalıktan korunmaya çalışılmıştır.
 • “İnsanoğlu kuş misâli” deyiminin hikâyesini biliyor musunuz arkadaşlar!
 • Gâlibâ sizden dinleyeceğiz Hocam!
 • Vakti zamânında, miskinler tekkesinin bir odasında iki miskin yaşarmış. Yıllarca, birisi pencere kenarında, diğeri duvar dibinde oturmuş. Günün birinde, köşede oturan, pencere kenarında oturana:
 • “Birâder, yıllardan beri sen orada ben burada, canımız sıkıldı! Tebdîl-i mekanda ferahlık vardır derler! Gel seninle bir yer değiştirelim!” demiş.
 • “Hay hay birâder! Hadi başlayalım!” demiş öteki miskin.
 •           Harekete geçmişler! Santim santim, milim milim, tam bir sene sonra köşedeki pencere kenarına, pencere kenarındaki de köşeye yerleşmiş. Pencere kenarının yeni sâkini:
 • “İnsan bu, kuş misâli derlerdi de inanmazdım arkadaş! Geçen sene nerdeydiik, bu sene nerdeyiz!” diye hayretini ifâde etmiş. İşte o günden sonra “İnsanoğlu kuş misâli” deyimi, hayret edilecek hızdaki yer değişikliklerini tanımlamak üzere dilimize yerleşmiş!
 • Miskinler tekkesi demişken! Ülkemizde ilk inşa edilen tıp eğitim kurumu ve hastane hangisidir Nâlan Hanım!
 • Hatırlayamadım Hocam!
 • Anadolu Selçukluları döneminde I. Gıyâseddin Keyhüsrev tarafından, 1206 yılında, kız kardeşi adına, Kayseri’de yaptırılmıştır!
 • Gevher Nesîbe Sultan Dârüşşifası Hocam!
 • Âferin Zeynep Hanım!
 • Yapılış hikâyesini kim anlatacak?
 • Gâlibâ gene sizden dinleyeceğiz Hocam!
 • Sultan II. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesîbe Hâtun, gönlünü bir sipâhi beyine kaptırır. Ama ağabeyi bu işe pek sıcak bakmaz ve sipâhi beyini savaşa gönderir. Savaştan yaralı olarak dönen genç kumandan, bir süre sonra vefât eder. Bu işe çok üzülen Sultan, ince hastalığa yakalanır.
 • İnce hastalık nedir Âhu Hanım?
 • Verem diye biliyorum Hocam!
 • Âferin! Kardeşinin hastalığına çok üzülen ağabeyi, pişmanlık içinde son arzusunu sorar. O da: “Ağabeyciğim, bir hastâne yaptır ki, sevdiğimin ve benim durumumda olan hastalar buradan şifâ bulsunlar” der. İşte Anadolu’nun ilk tıp fakültesi ve hastânesi bu vasiyet üzerine yapılmıştır arkadaşlar! Bir vefâ örneği olarak, Kayseri’deki tıp fakültemize bu değerli hanımefendinin adı verilmiştir. Bendeniz de Gevher Nesîbe Tıp Fakültesi mêzunu olmaktan gurur duyuyorum!
 • Benzer şekilde, Cumhuriyet öncesi dönemde yapılan ve “dârüşşifâ, dârüssıhha, dârülâfiye, dârünahha, şifâhâne, tımarhâne, bîmarhâne, bîmâristan ve mâristan gibi adlarla anılan sağlık kuruluşlarını sayarak ecdâda bir vefâ da biz gösterelim Mehmet Bey! Önce Selçuklu eserleri!
 • Hocam bizim saymamız oldukça zor ve yetersiz olacağından sizden ricâ ediyoruz!
 • Peki, iş gene başa düştü! Sivas; İzzeddin Keykâvus Dârüşşifâsı, Konya; Alaaddin Keykûbad Dârüşşifâsı, Amasya; Anber bin Abdullah Dârüşşifâsı, Kastamonu; Ali Pervane Dârüşşifâsı, Tokat; Munieddin Pervâne Dârüşşifâsı, Çankırı; Atabey Ferruh Dârüşşifâsı, Divriği; Tûran Melik Dârüşşifâsı, Aksaray, Akşehir, Erzurum ve Erzincan dârüşşifâları…  
 • Osmanlı dönemi: Bursa; Yıldırım Dârüşşifâsı, Edirne; II. Bayezid Dârüşşifâsı, Edirne Cüzzamhânesi, Selânik Dârüşşifâsı, Budapeşte Dârüşşifâsı, Belgrad Dârüşşifâsı, Manisa; Hafsa Sultan Bîmarhânesi, İstanbul; Fatih Dârüşşifâsı, Bayezid Dârüşşifâsı, Süleymâniye Dârüşşifâsı, Haseki (Hürrem Sultan) Dârüşşifâsı, Üsküdar Toptaşı Atik Vâlide Bîmarhânesi, Sultanahmet Dârüşşifâsı, Gurebâ Hastânesi…
 • Son olarak hemşehrimiz Arapgirli Yusuf Kâmil Paşa’nın, eşi adına yaptırdığı hastâneden bahsederek konuyu tamamlayalım Zeynep Hanım!
 • Ben Antepliyim Hocam! Bu soruya Malatyalılar cevap vermeli!
 • Bülent Bey?
 • Bir hanımın adına yaptırıldığına göre hanımların cevap vermesi daha uygundur Hocam!
 • Top çeviriyorsunuz, ama gol yok! İş gene bize düştü! Zeynep Kâmil Hastânesi arkadaşlar, Zeynep Kâmil Hastânesi! Zeynep Hanım’ın bu soruyu bilmesini beklerdim!
 • Afedersiniz Hocam!
 • Yârın sınavda görüşmek üzere iyi günler arkadaşlar!
 • İyi günler Hocam!
 • Yirminci Vizit: Battal Gâzî’nin Mezârı
 • Günaydın Yeldâ Hanım, günaydın Hamdi Bey, nasılsınız?
 • Teşekkürler Hocam, iyiyiz, siz nasılsınız?
 • Gâyet iyiyim Allah’a şükür! Müsâdenizle önce çayımızı demleyelim! İzin verirseniz ben bugünkü sınavda stajyerlerimize sosyal ve paramedikal konulardan soru sormak istiyorum!
 • Siz nasıl isterseniz Hocam! Biz tıbbî konulardan, siz sosyal konulardan, bakalım nasıl bir sınav olacak?
 • İlk arkadaşımızı alabiliriz!
 • Yazılı sınavda aldıkları notlara göre en yüksekten başlayıp aşağı doğru sıraladık Hocam! İlk sırada Zeynep Acar var!
 • Hoş geldin Zeynep Hanım! Nasılsın?
 • Çok heyecanlıyım Hocam!
 • Öncelikle tebrik ederiz, çok iyi bir puan almışsın! Oradan çikolatanı al, şimdi de yiyebilirsin, çıkınca da! Rahat ol, seninle sohbet havasında bir sınav yapacağız inşallah! Vizitler de de konuşmuştuk ama, Hocalarımız için bir daha tekrarlayalım! İsminizin anlamı neydi Doktor Hanım?
 • Babasının süsü, babasının kıymetlisi anlamına geliyor Hocam!
 • Ne güzel! Nereliydiniz Zeynep Hanım?
 • Gâzîantepli Hocam!
 • Antep ismi nereden geliyor acabâ Doktor Hanım?
 • Eski adı “Hantap”mış Hocam! Hazret-i Ömer döneminde fethedilince, bol pınarlı şehir anlamında “Ayntâb” denmiş. Zamanla Türkçe uyumla bu isim “Antep”e dönüşmüş!
 • Âferin, çok güzel açıkladın! Gâzî’liği nereden geliyor acabâ?
 • Kurtuluş Savaşı’nda Fransızlara karşı gösterdiği kahramanlıktan Hocam!
 • Âferin! Zeynep Hanım’a benden tam puan! Buyurun arkadaşlar, sıra sizde!
 • …   
 • İkinci sıradaki arkadaşımız Âhu Hanım buyursun!
 • Merhaba Doktor Hanım, hoş geldiniz!
 • Teşekkür ederim Hocam!
 • Heyecanlı görünüyorsun!
 • Öyle Hocam!
 • Sâkin ol! Tebrik ediyoruz, sen de yazılı sınavdan güzel bir not almışsın! Önce çikolatanı al, sonra da senden Âhu’nun anlamını öğrenelim!
 • Kelime olarak ceylan demek Hocam! Güzel, ince, zarif kadın anlamına geliyor!
 • Çok güzel! Nereliydiniz Doktor Hanım?
 • Malatyalı’yım Hocam!
 • Hangi ilçeden?
 • Battalgâzî’den Hocam!
 • Ne güzel! Ben târihe ve târihî kişilere çok meraklıyım! Acabâ bana Battalgâzî Hazretleri’nin mezârını târif edebilir misiniz? Gidip bir ziyâret edeyim!
 • Ulu Câmi’ye yakın bir yerlerde olduğunu zannediyorum Hocam!
 • Tam yerini ricâ etmiştim!
 • Doğrusu çok emin değilim Hocam!
 • Pekî, ben târif edeyim! Otobüse binip 800 kilometre kadar Batı’ya gideceğiz. Eskişehir ilinin Seyitgâzî ilçesine varıp hazretin türbesini orada ziyâret edeceğiz! Çünkü kendisi, Bizans’la yaptığı bir gâzâ sırasında burada şehit düşmüştür!
 • Teşekkür ederim Hocam, sâyenizde ben de öğrenmiş oldum! Aynı zamanda mahcup ta oldum!
 • Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp denmiştir Doktor Hanım! Ben teşekkür ederim! Şimdi siz buyurun sayın Hocalarım!
 • Üçüncü arkadaşımız Mücâhit Bey’i ricâ edelim!
 • Hoş geldin Mücâhit Bey!
 • Teşekkürler Hocam!
 • Tebrik ediyoruz! Çikolatanı al, sonra senden isminin anlamını öğreneceğiz!
 • Din yolunda çalışan, gayret gösteren, mücâdele eden anlamlarına geliyor Hocam!
 • Çok güzel! Peki, nerelisin?
 • Dârendeliyim Hocam!
 • “Olmayasın üç beldenin birinden, Dârende’den, Arapgir’den, Eğin’den!” sözünü kim söylemiş acabâ?
 • Bilemedim Hocam!
 • Yavuz Sultan Selim, Mısır’a sefer fetvâsını veren âlime, buralardan çok âlim çıkar meâlinde ve taltif bâbında söylemiş!
 • Günümüzde negatif anlamda, hattâ Divriği ve Gürün de eklenerek, “olmayasın beş beldenin birinden” şeklinde kullanılıyor Hocam!
 • Doğrusun! Herhalde sizi çekemeyenler, uzanamadığı üzüme koruk diyen tilki misâli öyle diyorlardır!
 • Peki, bize Somuncu Baba’nın tam adını söyleyebilir misin?
 • Şeyh Hâmid-i Velî veya Şeyh Hamîdeddin Aksarayî Hocam!
 • Âferin! Teşekkür ederim! Buyurun Yeldâ Hocam!
 • Sıradaki arkadaşımız Nâlan Hanım’ı ricâ ediyoruz!
 • Hoş geldiniz Doktor Hanım, nasılsınız?
 • Teşekkürler Hocam!
 • Senden önce çıkan arkadaşların yüz ifadeleri ne anlatıyordu?
 • Neşeli çıktıklarını gördük Hocam!
 • İnşallah siz de öyle çıkarsınız! Adınızın anlamıyla başlayalım!
 • İnleyen, ağlayan gibi bir anlamı var Hocam!
 • Gerçekten de öyle misin?
 • Çabuk duygulanırım, gözlerim sık sık dolar!
 • İsmin ile müsemmâ imişsin demek ki!
 • Efendim Hocam!
 • Adının anlamına uygun bir tabiatın var demek istedim!
 • Öyle Hocam!
 • Allah ağlatmasın! Nereliydiniz Nalan Hanım?
 • Sivas’lıyım Hocam!
 • Ne güzel! Sivas isminin nereden geldiğini biliyor musun?
 • Rivayet çok ama en akla yatkını, Selçuklular döneminde kullanılan ve “üç pınar” anlamına gelen “Sebast” kelimesinden geldiği şeklindedir Hocam!
 • Sivaslı’ya Timur’un zulmünden bile ağır gelen zulüm nedir acaba?
 • İki saat senfoni orkestrasını dinlemek zorunda kalan dedenin: “Sivas Sivas olalı, Timur’dan bu yana bele zulüm görmedi!” dediğini duymuştum Hocam!
 • Âferin! Teşekkür ediyorum! Buyurun Hamdi Hocam!
 • Hoş geldin Şemsettin Bey, nasıl geçti stajınız?
 • Çok yoğundu Hocam!
 • İleride çok yarârını göreceksiniz! Adınızın anlamını merak ediyoruz!
 • Dînin güneşi demek Hocam!
 • Ne güzel! Sizin memlekete niye Adıyaman demişler acabâ?
 • Rivâyet muhtelif olmakla birlikte, Arap orduları tarafından fethedilince, şehrin Perre olan adını “Vâdi-i Leman” yani güzel vâdi olarak değiştirdikleri, zamanla bu ismin Adıyaman’a dönüştüğü sanılıyor Hocam!
 • Adıyaman otobüsü, Abuzer isimli bir suçluyu arayan jandarma tarafından durdurulup, “Abuzerler insin” denince 39 kişi inmiş, bir kişi inmemiş derler! Niye inmemiş acaba?
 • O “Hacı Abuzer”miş de ondan inmemiş Hocam!
 • Sizdeki bu Abuzer sevgisi nereden geliyor dersin?
 • Şehri fetheden İslam ordusu içinde büyük sahâbe Ebû Zerr’il Gıffârî de varmış ve burada bir süre ikâmet etmiş. Halkımız ona hürmeten çocuklarına Ebûzer adını vermişler Hocam!
 • Âferin! Târihine ve geçmişine saygılı olmak güzel bir meziyettir. Teşekkür ederim!
 • Hoş geldin Nâdire Hanım!
 • Hoş bulduk Hocam, teşekkürler!
 • Adının anlamını sormayacağım, çünkü çok açık!
 • Hakîkaten az rastladığımız isimlerden! Nerelisiniz Doktor Hanım?
 • Kahramanmaraş’lıyım Hocam!
 • Ne güzel! Sütçü İmam’ın memleketinden! Sütçü İmam hangi câminin imamıymış acabâ Doktor Hanım?
 • Din görevlisi değil Hocam, süt satarak geçimini sağlayan ve adı İmam olan Maraşlı kahraman! Fransızlara ilk kurşunu atmıştır!
 • Allah mekânını Cennet etsin! Maraş adı nereden geliyor acabâ?
 • Genel kanaat, şehri kuran Hitit komutanı Meraj’ın isminden geldiği şeklindedir Hocam!
 • Teşekkürler Nâdire Hanım!
 • Hoş geldin Mehmet Bey, nasılsın bakalım?
 • İş güveyliğinden hallice Hocam!
 • Doktor Bey, evli ve çocuk babası arkadaşlarımızdan Yeldâ Hanım! Hayrola Mehmet Bey, evde bir sıkıntı yoktur inşallah!
 • Sizden öğrendiğimiz bir sözü mecâzi anlamda kullanmaya çalıştım Hocam!
 • Âferin, demek ki konuştuklarımız boşa gitmiyor! Bize adının anlamını açıklar mısın?
 • Muhammed isminin Türkçe’de kullanılan şekli olup çok övülen demektir Hocam!
 • Ne güzel! Nerelisin Mehmetciğim?
 • Muş’luyum Hocam!
 • Muş adının kökeni konusunda bilgi verebilir misin?
 • Kabul gören iki rivâyet var! Biri; şehri kuran Urartu hükümdarı “Muşet”in adından, diğeri ise; Süryânîce, suyu bol yer anlamındaki “Muşa”dan geldiği şeklindedir Hocam!
 • Âferin! Yemen türküsündeki Muş hakkında ne dersin?
 • Bu türkü özbeöz Muş türküsü olup, bâzılarının iddia ettiği gibi Yemen’in Huş şehri ile herhangi bir alâkası yoktur Hocam!
 • Âferin Mehmet! Ben de öyle biliyordum! Teşekkür ederim!
 • Hoş geldin Ayşe Hanım!
 • Teşekkürler Hocam!
 • Adının anlamı ile başlayalım mı?
 • Tabii Hocam! Arapça kökenli bir isim olup bolluk ve huzur içinde yaşayan anlamına geliyor Hocam!
 • İnşallah ismin ile müsemmâ bir hayat geçirirsin! Memleket nere Doktor Hanım!
 • Malatya’lıyım Hocam!
 • Hangi ilçe?
 • Kernek’de doğmuşum Hocam!
 • Ne güzel! Derme suyunun hikâyesini senden dinleyeceğiz demek ki!
 • Derme İlkokulu’ndan mêzunum ama bahsettiğiniz hikâyeyi hiç duymadım Hocam!
 • Rivâyet olunur ki; sıcak bir yaz günü Hazret-i Mesih, arkadaşları ile berâber, Gündüzbey Kasabamız’ın üst taraflarında gezinirken oldukça susamışlar. Mesih Aleyhisselam, âsâsını yere vurunca kayaların arasından bir pınar fışkırmış, doya doya içmişler!
 • Mesih kim Hocam?
 • Hazret-i Doktor Hanım!
 • Îsâ Peygamber Malatya’ya gelmiş mi Hocam?
 • Halkın muhayyilesi her şeye kâdirdir Ayşe Hanım!
 • Hazret-i Îsâ oradan ayrıldıktan sonra, bölge halkı ona hürmeten suyun çıktığı yere küçük bir kilise (deyr) yapmışlar ve Deyr-i Mesih (Mesih Kilisesi) adını vermişler. Deyri-i Mesih adı, zamanla “Derme”ye dönüşmüş. İşte bugün içme suyu olarak kullandığımız, artanı da şehrin ortasındaki kanaldan akan suyumuzun hikâyesi budur Doktor Hanım!
 • Çok teşekkür ederim Hocam! Sâyenizde kültürümüz zenginleşti!
 • Ben teşekkür ederim!
 • Hoş geldin Bülent Bey, nasılsın?
 • Teşekkürler Hocam! Sınav iyi geçerse daha iyi olacağım inşallah!
 • Ondan şüphemiz yok! Bülent’in anlamını merâk ediyoruz!
 • Farsça’dan dilimize geçmiş bir kelime olup yüksek, yüce, ulu gibi anlamları var Hocam!
 • Çok güzel! Nerelisin Doktor Bey?
 • Arguvan’lıyım Hocam!
 • Ne güzel! Türkülerin anavatanından! Arguvan’ın erguvan’la bir ilgisi var mı acabâ?
 • Yok Hocam! Buranın ilk kurulduğu zamanlardaki adı olan “Argaus”tan geldiği düşünülüyor!
 • Ne güzel! Arguvan türkülerinin hep hüzün dolu olmasını neye bağlıyorsun?
 • Yöre halkı tarih boyunca çok sıkıntılar çekmiş! Yoksulluk, imkansızlık, dışlanmışlık, gözden uzaklık hâlen bölgenin genel özellikleridir! Böyle bir ortamdan ağıttan başka ne çıkabilir Hocam!
 • Çok haklısın Bülent Bey!
 • Bölgede “Arguvan ağzı”ndan başka ağızlar da var mı?
 •  Çamşıhı ağzı, Polat ağzı gibi bazı mahallî söyleyiş şekilleri olduğunu biliyorum Hocam!
 • Teşekkürler Doktor Bey!
 • Hoş geldin Nergiz Hanım, nasılsın?
 • Teşekkürler Hocam, biraz heyecanlıyım!
 • Geçer inşallah! Adınızın güzel bir çiçekten geldiği belli!
 • Evet Hocam, güzel gözlü anlamına geliyor!
 • Ne güzel! Nerelisiniz Doktor Hanım?
 • Malatyalıyım Hocam, Kale ilçesinden!
 • İzollu, kayısı cenneti bir ilçemiz! Nergiz Hanım, kayısıya niçin mişmiş demişler acabâ?
 • Arapça’da kayısıya mişmiş dendiğini biliyorum Hocam!
 • Doğru, ama Malatya’da niye mişmiş dendiğini öğrenmek istiyorum!
 • Sizden dinlemek isterim Hocam!
 • Rivâyet olunur ki, 150 yıl kadar önce, Malatya eşrâfından Hacıhaliloğlu Mustâfendi, birkaç arkadaşı ile birlikte hacca gitmişler. O zamanlar hacca yaya veya hayvan sırtında gidiliyor! Halep-Şam arası bölgede gâyet lezzetli, suyu az, hurma gibi kuruyan bir meyve görüyorlar ve adının mişmiş olduğunu öğreniyorlar! Hac dönüşünde aynı bölgeden geçerken, bu meyvenin Malatya’da yetişip yetişmeyeceğini soruyorlar! Oranın halkı da iklim şartlarını öğrenince, mişmiş’in Malatya’da rahatlıkla yetişebileceğini söylüyorlar! Yanına bolca mişmiş çekirdeği alan Mustâfendi, hacı karşılama ve ağırlama merâsimleri bittikten sonra, bahçesinde çukurlar açıp çekirdekleri dikmeye başlamış. Bahçe duvarından onu seyreden komşusu sormuş:
 • Hayrola Hacefendi, ne yapıyorsun?
 • Halepten getirdiğim bir meyveyi dikiyorum!
 • Dikince n’olacak?
 • Bitecek!
 • Sonra?
 • Büyüyecek!
 • Sonra?
 • Çiçek açacak!
 • Sonra?
 • Çağla olacak!
 • Sonra?
 • Olgunlaşacak!
 • Sonra?
 • Kurutulacak!
 • Sonra?
 • Âfiyetle yenecek!
 • Komşunun bu uzun hesaplı işe pek aklı yatmamış! Dönmüş öbür duvar komşusuna:
 • Dikecekmiş! Bitecekmiş! Büyüyecekmiş! Olacakmış! Kuruyacakmış! Yenecekmiş! Mişmiş de mişmiş! Mişmiş de mişmiş! Olmaz bu iş! demiş.
 • Ama fidanlar büyümüş, çiçek açmış, meyveye durmuş ve yeni meyvenin adı mişmiş olmuş! Hacıhaliloğlu da böylelikle Malatya’nın en meşhur kayısı çeşidi olmuş!
 • Ne güzel anlattınız Hocam! Bu hikâyeyi nereden okudunuz?
 • Ben yazmış olamaz mıyım Doktor Hanım?
 • Tabii ki olabilir Hocam!
 • Teşekkürler Nergiz Hanım!
 • Hoş geldin Nevzat Bey! Bermûtad adınızın anlamı ile başlayalım!
 •  Farsça kökenli bir kelime olup yeni doğan anlamına geliyor Hocam!
 • Ne güzel! Nerelisiniz Nevzat Bey?
 • Malatyalı’yım Hocam! Tiryandafil (kırk yapraklı gül) diyarından!
 • Mâşallah, Dârende’den ikinci arkadaşımız! Dârende adı nerden geliyor acabâ?
 • Kuruluş yıllarındaki adı olan Tiranda veya Tohma Kanyonu’na izâfeten Derindere’den geldiği rivâyetleri var Hocam!
 • Çok güzel! Bize Somuncu Baba’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki öneminden bahsedebilir misiniz?
 • Sizden dinlemek isteriz Hocam!
 • Somuncu Baba Hazretleri, meşhur Hacı Bayrâm-ı Velî Hazretlerini, Hacı Bayram da Akşemşeddin Hazretlerini yetiştirmiştir. Yâni, Somuncu Baba, İstanbul fethinin mânevî dedesidir!
 • Teşekkür ederiz Hocam, sâyenizde öğrenmiş olduk!
 • Ben teşekkür ederim! Sizin sâyenizde geçmişimizi bir kere daha yâd etmiş olduk!
 • Merhaba Dursun Bey, hoş geldiniz!
 • Teşekkür ederim Hocam!
 • Adını niye Dursun koymuşlar acaba?
 • Benden önce doğan iki kardeşim bebekken ölmüşler! Bana “yaşasın ve uzun ömürlü olsun” anlamında Dursun adı verilmiş Hocam!
 • İnşallah ismin ile müsemmâ olursun!
 • İnşallah Hocam!
 • Nerelisin Doktor Bey?
 • Hataylı’yım Hocam!
 • Ne güzel! Hâbib-i Neccar Hazretleri’nin memleketindensiniz?
 • Evet Hocam! Şehir merkezinde onun adına yapılmış bir câmi, dağın yukarı kısımlarında da makâmı var!
 • Âferin! Neccar ne demek acabâ?
 • Bilmiyorum doğrusu Hocam!
 • İnce işler yapan marangoz anlamına geliyor! Peki, hikâyesini biliyor musun?
 • Antakya’ya gönderilen üç havâriye yardım ettiği için öldürülen bu kişinin hikâyesi Yâsin sûresinde anlatılmaktadır Hocam!
 • Âferin Dursun Bey, teşekkür ederim!
 • Hoş geldin İsmâil Bey, son arkadaşımız olarak hoş geldin!
 • İnşallah sona kalan dona kalmaz Hocam!
 • Olur mu öyle şey! İsmâil’in anlamını güzelce söylersen iyi bir başlangıç yapmış oluruz!
 • İbrânîce’den Arapça’ya, oradan da Türkçe’ye geçen ve Allah’ı işiten, duâsı kabûl edilen mânâsına gelen bir isimdir Hocam!
 • Ne güzel!
 • Memleket nereydi İsmâilciğim?
 • Malatya Hocam, Yeşilyurtlu’yum!
 • Çırmıktı’dan mı, İsmetpaşa’dan mı?
 • İlçemizin diğer adlarını saydınız Hocam, teşekkür ederim!
 • Rivâyete göre Akçadağlılar’la aranız pek iyiymiş!
 • Öyledir Hocam! Akçadağlı ile yılanı aynı çuvala koymuşlar, bir dakika sonra yılan: “Çıkarın beni buradan, Akçadağlı beni sokuyor” diye bağırmaya başlamış!
 • Aynı hikâyeyi Akçadağlılar da sizin için anlatıyorlar ama!
 • İşte birbirimizi çok sevdiğimizin en iyi kanıtı Hocam!
 • Teşekkürler Doktor Bey! Buyurun sayın Hocalarım!